• Image Alt
Pentru a inregistra și deschide un dosar de executare, sunt necesare urmatoarele documente:  • Cerere de executare care va contine numele, prenumele şi domiciliul ori resedinta partilor, sau dupa caz, denumirea si sediul, titlul executoriu, obligatia care se cere a fi executata silit, valoarea pretentiilor si modalitatea de executare solicitata.

  • Copie act de identitate al partii ce solicita executarea silita in cazul persoanelor fizice sau certificat de inregistrare la Registrul Comertului pentru persoane juridice.

  • Dovada calitatii de reprezentant (imputernicirea avocatiala, contract de mandat, procura etc.),daca este cazul.

  • Titlul executoriu in original/copie legalizata (dupa caz) investit cu formula executorie, in conformitate cu prevederile articolului nr.641 Cod procedura civila, dacă este cazul.

  • Orice alte acte si informatii despre care se apreciaza ca ar fi necesare solutionarii dosarului (informatii pentru identificarea debitorului - CNP, CUI, numar de inmatriculare la Registrul Comertului - informatii privind bunurile si veniturile urmaribile ale debitorului; informatii privind bunurile supuse executarii, date de contact ale debitorului, etc.

Pentru notificarea si comunicarea actelor judiciare si extrajudiciare sunt necesare urmatoarele:  • Cerere.

  • Notificare in 3 exemplare. (Descarca de mai jos cererea schita pentru comunicare notificare)