• Image Alt
 • Image Alt

 • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titluriile executorii.

 • Notificarea actelor judiciare și extra judiciare.

 • Comunicarea actelor de procedura.

 • Recuperarea pe cale amiabila a oricărei creante.

 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca.

 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila

 • Intocmirea proceselor-verbale de constatare, In cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz

 • Orice alte acte sau operatiuni date de lege în competenta lui.Executare silita directa • Predare silita a bunurilor mobile

 • Predare silita a bunurilor imobile (evacuari)

 • Executare silita a altor obligatii de a face sau obligatii de a nu face inclusiv executarea hotararilor judecatoresti referitoare la minori.Executare silita indirecta • Poprirea sumelor de bani, a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora in viitor, in temeiul unor raporturi juridice existente.

 • Poprirea sumelor sau bunurilor mobile incorporale pe care creditorul le datorează debitorului, dacă ambele creanțe sunt certe și lichide.

 • Urmarirea fructelor neculese și recoltelor prinse de radacini, care sunt ale debitorului.

 • Urmarirea veniturilor generale ale imobilelor.

 • Urmarirea silita mobiliara, constând in vanzarea silita a bunurilor mobile urmaribile ale debitorului, până la acoperirea creantei creditorului.

 • Urmarirea silita imobiliara, care consta in valorificarea bunurilor imobile ale debitorului, in vederea realizării creantei inscrise in titlul executoriu.